Bottom-up initiatieven

De wereld is toe aan een economie die gebaseerd is op ecologische grenzen, eerlijk delen, duurzaamheid en regionaal denken. Daar wordt al flink aan gebouwd: eten uit de eigen regio en stadslandbouw zijn een trend, evenals bijvoorbeeld decentrale groene energieopwekking, elektrische auto’s, nieuwe kleinschalige zorgsystemen, groene banken en ruil- en deelsystemen.
De Grote Transitie Utrecht wil deze brede beweging van
‘bottom-up-initiatieven’ in de provincie Utrecht ondersteunen en verbinden, en zo helpen om de ‘energieke samenleving’ te laten groeien en bloeien.

Symposium 2014 en Follow-up

Eind 2014 vond het symposium De Grote Transitie Utrecht plaats in het Provinciehuis in Utrecht. Dit was een groot succes met veel inspirerende presentaties, aansprekende namen en mooie discussie. Het verslag hier van vind je onder het tabblad ‘Symposium 2014‘.

Er vormde zich een werkgroep die zich ‘werkgroep-DGTU’ noemde en sindsdien regelmatig bij elkaar kwam om met een praktisch      vervolgplan De Grote Transitie Utrecht verder vorm te gegeven.
Wie deze mensen zijn, wat zij willen en hoe er gewerkt wordt aan een vervolgproces om De Grote Transitie Utrecht verder aan te jagen, lees je onder het tabblad ‘Werkgroep DGTU’.

De eerste praktisch stap naar buiten die wij nu  organiseren is de werkconferentie voor ‘facilitators’ op vrijdag 20 mei: wederom in het Provinciehuis in Utrecht. Met facilitators bedoelen wij ‘verbindingsinitiatieven’ en ‘ondersteuners’ : mensen, organisaties en netwerken die een spilfunctie innemen in het meehelpen organiseren van die duurzame samenleving in de provincie Utrecht.
Onder het tabblad ‘Werkconferentie 2016‘ lees je hier alles over.

Maar natuurlijk kijken we als DGTU-werkgroep ook al verder dan deze werkconferentie en leggen wij verbindingen met organisaties en groepen die aan dezelfde doelstellingen werken.
Meer hier over lees je onder het tabblad ‘Doe mee!’. Hier lees je ook hoe je nu al mee kunt doen om De Grote transitie Utrecht mee te helpen aanjagen. Want daar is natuurlijk iedereen bij nodig!

The Great Transition

The Great Transition is de term die internationaal gebruikt wordt om de transitie aan te duiden van het huidige ‘oude’ systeem naar een nieuw, flexibeler systeem met andere spelregels, waarmee niet-verspillend comfort voor iedereen wordt gerealiseerd. De schaal van de regio staat daarbij centraal. Op regionaal niveau zijn de lijntjes korter en ontstaat een directere relatie tussen producent en consument. Hierdoor ontstaat er meer ‘eigenaarschap’ en sociale verbinding en ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden om ecologische duurzaamheid te versterken.

 

Ruimte voor een duurzame regionale economie.